Serwis ESG

Odpowiedzialność partnerów

Kontrast
Wielkość liter - A +

Odpowiedzialność partnerów

Zaangażowanie społeczne partnerów biznesowych oraz ich dbałość o środowisko naturalne są priorytetami firmy podczas tworzenia łańcucha dostaw.

Współpraca z takimi podmiotami pomaga Grupie wdrażać i promować postawy odpowiedzialności społecznej. Dlatego rozpoczynając współpracę z największymi partnerami biznesowymi firma pamięta o jednoczesnym zawieraniu z nimi Porozumienia w zakresie standardów etycznych obowiązujących w Grupie Polenergia.

Wyniki wyszukiwania