Serwis ESG

Kampania dialogu z interesariuszami

Kontrast
Wielkość liter - A +

Kampania dialogu z interesariuszami

W latach 2014-2016 Grupa Polenergia zrealizowała pierwszą w Polsce, kompleksową kampanię dialogu z interesariuszami związaną z rozwojem projektów morskich farm wiatrowych.

Pierwszym etapem kampanii była analiza ryzyka potencjalnych konfliktów społecznych i środowiskowych, związanych z przygotowaniem i realizacją MFW Bałtyk III. W jej ramach określono najważniejszych interesariuszy oraz zaplanowano kilkustopniowy proces informowania i konsultacji zaadresowany do każdej z grup docelowych. Działania obejmowały m.in.: spotkania indywidualne, spotkania z organizacjami rybackimi, prezentacje podczas sesji władz samorządowych, konkursy wiedzy dla dzieci ze szkół podstawowych oraz punkty informacyjne.

Ważnym partnerem w dialogu, przygotowaniu oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu badań dot. oddziaływania inwestycji byli Regionalny i Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Urząd Morski w Słupsku. Podstawą do przygotowania raportów dla morskich farm wiatrowych były również badania środowiska naturalnego. Metodyka i zakres badań oraz oceny oddziaływania szeroko omawiano i uzgadniano z właściwymi organami, przy udziale krajowych i zagranicznych ekspertów. Był to pierwszy tak kompleksowy i wieloletni program badawczy dla inwestycji na Morzu Bałtyckim w polskiej strefie. Polenergia zadbała o transparentne i powszechne informowanie o swoich działaniach, poprzez tematyczne strony internetowe projektów. W ramach przeprowadzonych działań przedstawiono i wyjaśniono oddziaływania projektu na środowisko, społeczeństwo oraz lokalną gospodarkę. Po prezentacji wyników badań i oceny oddziaływania firma zbierała uwagi, odpowiadała na postawione pytania oraz dbała o uzyskanie stanowiska właściwych organów administracji.

Kampania dla MFW Bałtyk III trwała od listopada 2014 roku do listopada 2015 roku. Wszystkie działania były realizowane w ścisłej współpracy z lokalnymi liderami opinii oraz organizacjami partnerskimi. W 2016 roku Polenergia rozpoczęła kolejną kampanię społeczną i przedstawiła drugi projekt – MFW Bałtyk II. W ramach tych działań również zorganizowano spotkania z lokalnymi samorządami, administracją morską, środowiskiem rybackim oraz mieszkańcami.

Wyniki wyszukiwania