Serwis ESG

Dobre praktyki BHP

Kontrast
Wielkość liter - A +

Dobre praktyki BHP

Celem Polenergii jest wzrost świadomości pracowników i włączanie ich do współodpowiedzialności za bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Zaczyna się ono bowiem od codziennych zachowań każdego z nich, a od prawidłowych reakcji w sytuacjach zagrożenia zależy zdrowie i życie ich oraz innych osób.

W ramach dążenia do bezpieczeństwa w miejscu pracy, będącego jednym z celów strategii CSR, Grupa zapewnia wszystkim swoim pracownikom dostęp do cyklicznych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wyniki wyszukiwania