ESG service

Wspieramy rozwój

Contrast
Font size - A +

Wspieramy rozwój

Grupa Polenergia jest zintegrowaną grupą energetyczną, zrzeszającą spółki, które wytwarzają energię ze źródeł odnawialnych lub gazowych, oraz działające w obszarze dystrybucji i obrotu energią elektryczną, prawami majątkowymi i gazem.

Wspieramy wzrost gospodarczy Polski

Wzrost gospodarczy Polski w ciągu ostatnich 30 lat można uznać za znaczący sukces. Jednak utrzymanie tak dynamicznego tempa rozwoju wymaga nieustannych starań i rozważnej polityki gospodarczej. Dalszy sukces zależeć będzie od tego, czy Polsce uda się m.in. zwiększyć produktywność, usprawnić rynek pracy oraz zapewnić przyjazne środowisko dla biznesu i społeczeństwa.

Zgodnie z raportem przedstawionym przez McKinsey & Company, aby utrzymać wzrost gospodarczy, powinniśmy skupić się na wspierających go czynnikach, takich jak:

wzrost gospodarczy

 • inwestycje

  inwestycje prywatne i publiczne,

 • pracownicy

  i ich rozwój, w tym inwestycje w przyszłe kadry (programy edukacyjne, kształtowanie specjalistów),

 • rozwój infrastruktury energetycznej

  i dostaw prądu, którego ceny i dostępność wprost przekładają się na tempo wzrostu gospodarczego,

 • ochrona środowiska

  wpływająca na jakość naszego życia, szczególnie w dobie kryzysu klimatycznego.

Search results