ESG service

FW Dębsk

Contrast
Font size - A +

FW Dębsk

Farma wiatrowa Dębsk będzie zlokalizowana na terenie gminy Żuromin i Kuczbork Osada.

121 MW

moc farmy wiatrowej

55

turbin

W 2019 roku przeprowadzono dodatkową waloryzację przyrodniczą. Badanie miało miejsce w maju i czerwcu w celu ocenienia, czy wyniki monitoringu z roku 2009 pozostają reprezentatywne, i czy nie pojawiły się zmiany w zagospodarowaniu terenu, które mogłyby wpłynąć na atrakcyjność terenów dla ptaków i nietoperzy.

Wyniki obserwacji ptaków i nietoperzy potwierdziły wnioski z monitoringu przeprowadzonego w roku 2009. Na terenie farmy wiatrowej nie zidentyfikowano nowych, cennych siedlisk.

Mechanizm składania skarg zostanie wdrożony przez spółkę w ramach systemu zarządzania projektem. W ramach procedury powołany zostaje koordynator systemu zintegrowanego odpowiedzialny za reagowanie na skargi i zażalenia.

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie uniknięcie emisji zanieczyszczeń na poziomie wynoszącym nawet 318 tysięcy ton CO2, 318 ton SO2, 318 ton NOx, 106 ton CO oraz 18 ton materii zawieszonej.

W niespełna osiem tygodni od chwili ogłoszenia nowej strategii Polenergii osiągamy kolejny ważny etap związany z jej realizacją. Pomimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego w niezakłócony sposób pracujemy nad naszymi projektami. Zgodnie z harmonogramem podpisujemy kluczowe kontrakty i doprowadzamy do zamknięcia finansowego największego projektu w historii Grupy - Farmy Wiatrowej Dębsk o mocy 121 MW. Wraz z prowadzoną już inwestycją w Szymankowie o mocy 38 MW, realizujemy program zwiększenia nowych mocy lądowych farm wiatrowych już o 159 MW, co jest dużym krokiem na drodze do wypełnienia strategicznego celu do 2024 roku.

dr Michał Michalski

Prezes Zarządu

Dobre praktyki

Informacje o realizacji

Polenergia dokłada wszelkich starań, by zminimalizować negatywny wpływ na społeczność lokalną i środowisko naturalne.

Przygotowanie do budowy FW Dębsk

Plany lęgowe

Dbałość o bioróżnorodność towarzyszy każdemu etapowi budowy FW Dębsk. Z pomocą przyrodnika zlokalizowaliśmy odcinki, na których kable układane są techniką bezwykopową. W ten sposób chronimy cenne biologicznie tereny podmokłe.

Bioróżnorodność na obszarze FW Dębsk

Search results