ESG Service

Korzyści z projektu

Contrast
Font size - A +

W związku z produkcją energii, wynikającą z Projektu FW Mycielin, korzyścią dla środowiska będzie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w ilości 33 648 ton rocznie (wartość obliczana na podstawie „Wskaźników emisyjności dla energii elektrycznej za rok 2021 opublikowane w grudniu 2022 r.” przez KOBIZE..

Oprócz redukcji emisji gazów cieplarnianych FW Modlikowice zaowocuje również znacznym „uniknięciem” emisji powstających po spalaniu.

~12,5 lub 11,9

ton/rok emisja cząstek stałych

~373,5 lub 357,7

ton/rok emisja SO2

~243,4 lub 233,1

ton/rok emisja tlenków azotu

Search results