ESG Service

Korzyści z projektu

Contrast
Font size - A +

Emisja CO2

Dlatego też korzyścią środowiskową Projektu będzie zmniejszenie rocznej emisji gazów cieplarnianych w ilości do ok 318,000 ton CO2  (obliczonej na podstawie wskaźników emisji na MWh, przedstawionych przez KOBIZE na rok 2017).

Przykładowo, odpowiednik produkcji energii elektrycznej przez największą w Polsce elektrownię węglową w Kozienicach skutkowałby następującymi ilościami emisji (szacunki na podstawie czynników emisji Elektrowni Kozienice za 2011 r.):

Projekt FW Dębsk spowoduje ograniczenie emisji pyłów w atmosferze o 18 ton

W tym zmniejszy:

Projekt FW Rajgród:

~28

ton/rok
emisja cząstek stałych

~843

ton/rok
emisja SO2

~550

ton/rok
emisja tlenków azotu

Emisje oblicza się na podstawie wskaźników emisji dla typowych elektrowni węglowych.

Search results