ESG Service

Korzyści z projektu

Contrast
Font size - A +

W związku z produkcją energii, wynikającą z Projektu FW Mycielin korzyścią dla środowiska jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w ilości 103 952 ton rocznie (Wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej za rok 2021 opublikowane w grudniu 2022 r. przez KOBIZE).

Oprócz redukcji emisji gazów cieplarnianych produkcja energii przez FW Mycielin skutkuje również znacznym „uniknięciem” emisji powstających po spalaniu.

~3 479

ton/rok emisja tlenku węgla

~. 7 414

ton/rok emisja SO2

~7 414

ton/rok emisja tlenków azotu

Search results