ESG Service

Cooperation with the Gdańsk University of Technology and Polish Offshore...

Contrast
Font size - A +

Cooperation with the Gdańsk University of Technology and Polish Offshore Wind Energy Society

Education of staff that will make it possible to tap the potential of the Polish offshore wind farm market.

Since November 2019 Polenergia and Equinor have collaborated with the Gdańsk University of Technology (GUT) and the Polish Offshore Wind Energy Society (PTMEW) in running university programs for the future offshore wind energy sector staff. Polenergia’s employees involved in the development of offshore projects became lecturers of postgraduate studies in offshore wind energy held at the Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology of GUT.

The Polenergia Group established cooperation with the Gdańsk University of Technology because the success of offshore wind energy in Poland relies on appropriately educated and trained engineering and technical staff, who will fully secure the development opportunities of this sector. This cooperation is an opportunity to acquire knowledge and learn best global practices in the field of offshore.

In addition, Equinor and Polenergia supported the organization of the Baltic Energy Industry Forum in 2019.

Nawiązaliśmy współpracę z Politechniką Gdańską, ponieważ sukces polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej uzależniony jest od odpowiednio wykształconych i przeszkolonych kadr inżynierskich i technicznych, które w pełni zabezpieczą możliwości rozwoju tego sektora. Dajemy szansę na czerpanie wiedzy i poznawanie najlepszych światowych praktyk w zakresie offshore. Jestem przekonany, że wielu młodych ludzi z tej niepowtarzalnej szansy skorzysta, bo jest to najlepszy moment w ich karierze na poszukiwanie nowych wyzwań i inspiracji.

podkreśla Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii

Uruchomienie studiów związane jest bezpośrednio z oczekiwanym w najbliższych latach intensywnym rozwojem rynku morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. W projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku przewidziano realizację na Morzu Bałtyckim wiatraków o łącznej mocy ponad 10 GW, co stawia nasz kraj w pozycji potencjalnego lidera w Europie. Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry na potrzeby tak dużego rynku. Program studiów umożliwi zdobycie profesjonalnej wiedzy na temat technologii wykorzystywanych w sektorze, jak również na temat funkcjonowania rynków morskiej energetyki wiatrowej oraz wszystkich aspektów przygotowania i realizacji projektów morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Polenergia wspólnie z Equinor (dawny Statoil) realizuje projekt budowy pierwszych w Polsce morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Rozwijane projekty offshore Grupy uzyskały warunki przyłączeniowe o łącznej mocy do 3 000 MW, jednak termin ich budowy uzależniony jest od wejścia w życie stosownego systemu regulacyjnego.

Search results