ESG Service

Korzyści z projektu

Contrast
Font size - A +

W związku z tym, wynikające z Projektu FW Skurpie, korzyścią dla środowiska będzie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w ilości 82 971 ton rocznie (Wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej za rok 2021 opublikowane w grudniu 2022 r. przez KOBIZE).

Oprócz redukcji emisji gazów cieplarnianych FW Skurpie zaowocuje również znacznym „uniknięciem” emisji powstających po spalaniu. Przykładowo, odpowiednik produkcji energii elektrycznej przez największą w Polsce elektrownię węglową w Kozienicach skutkowałby następującymi ilościami emisji.

~2777,4

ton/rok
emisja tlenku węgla

~5 918

ton/rok
emisja SO2

~5 918

ton/rok
emisja tlenków azotu

Eksploatacja niniejszej farmy wiatrowej może być zatem uważana jako działanie zmierzające do uniknięcia emisji porównywalnych ilości substancji zanieczyszczających do atmosfery. Planowane uruchomienie projektu farmy wiatrowej zwiększy te korzyści.

Search results