ESG Service

Korzyści z projektu

Contrast
Font size - A +

W związku z tym, wynikające z Projektu FW Rajgród, korzyścią dla środowiska będzie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w ilości 46 126 ton rocznie (Wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej za rok 2021 opublikowane w grudniu 2022 r. przez KOBIZE).

Oprócz redukcji emisji gazów cieplarnianych FW Rajgród zaowocuje również znacznym „uniknięciem” emisji powstających po spalaniu. Przykładowo, odpowiednik produkcji energii elektrycznej przez największą w Polsce elektrownię węglową w Kozienicach skutkowałby następującymi ilościami emisji

Projekt FW Rajgród:

~1 544

ton/rok
emisja tlenku węgla

~3 290

ton/rok
emisja SO2

~3 290

ton/rok
emisja tlenków azotu

Search results