ESG Service

Korzyści z projektu

Contrast
Font size - A +

Wynikającą z projektu korzyścią dla środowiska jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o ok. 6 890 ton rocznie (Wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej za rok 2021 opublikowane w grudniu 2022 r. przez KOBIZE).

Oprócz redukcji emisji gazów cieplarnianych FW Krzęcin zaowocuje również znacznym „uniknięciem” emisji powstających po spalaniu. Przykładowo, odpowiednik produkcji energii elektrycznej przez największą w Polsce elektrownię węglową w Kozienicach skutkowałby następującymi ilościami emisji

Projekt FW Puck:

~230

ton/rok
emisja tlenku węgla

~491

ton/ rok
emisja SO2

~491

ton/rok
emisja tlenków azotu

Search results