ESG Service

Korzyści z projektu

Contrast
Font size - A +

Emisja CO2

Korzyścią dla środowiska z prowadzenia inwestycji FW Kostomłoty będzie także zmniejszenie rocznej emisji gazów cieplarnianych o ok. 72 080 ton CO2  (obliczonej na podstawie wskaźników emisji na MWh, przedstawionych przez KOBiZE na rok 2017).

Na podstawie wskaźników emisji opublikowanych przez Narodowe Centrum Zarządzania Emisjami za rok 2017, można oczekiwać, że wdrożenie Projektu przyniesie następujące roczne oszczędności emisji:

65 033-72 080

ton/rok CO2

61-67

ton/rok SO2

62-69

ton/rok NOx

4

ton/rok cząstek stałych (PM).

Search results