ESG Service

Korzyści z projektu

Contrast
Font size - A +

W związku z produkcją energii, wynikającą z Projektu FW Gawłowice korzyścią dla środowiska będzie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w ilości 100 125 ton rocznie (Wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej za rok 2021 opublikowane w grudniu 2022 r. przez KOBIZE.

Oprócz redukcji emisji gazów cieplarnianych FW Gawłowice pozwala również ograniczyć emisje powstające w efekcie spalania paliw kopalnych:

~3351,7

ton/rok emisja tlenku węgla

~5 375

ton/rok emisja SO2

~7147,7

ton/rok emisja tlenków azotu

Search results