ESG Service

FF Świebodzin I i II

Contrast
Font size - A +

W grudniu 2021 roku spółka zależna Polenergia Farma Wiatrowa Olbrachcice sp. z o.o. rozwijająca portfel projektów farm fotowoltaicznych Świebodzin I o łącznej mocy 10,5 MW z sukcesem wzięła udział w aukcji na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł energii. Realizacja projektu PV Świebodzin I została odłożona o kilka miesięcy, ostateczna decyzja zostanie podjęta około połowy roku 2023.

Spółka zależna Polenergia Farma Fotowoltaiczna 12 sp. z o.o. rozwijająca portfel farm fotowoltaicznych Świebodzin II o łącznej mocy 10,5 MWp uzyskała pozwolenie na budowę.

Search results