ESG Service

Korzyści z projektu

Contrast
Font size - A +

W związku z tym, wynikającą z Projektu korzyścią dla środowiska będzie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o ok. 75 362 ton rocznie (Wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej za rok 2021 opublikowane w grudniu 2022 r. przez KOBIZE).

Oprócz redukcji emisji gazów cieplarnianych FW Szymankowo zaowocuje również znacznym „uniknięciem” emisji powstających po spalaniu. Przykładowo, odpowiednik produkcji energii elektrycznej przez największą w Polsce elektrownię węglową w Kozienicach skutkowałby następującymi ilościami emisji

Projekt FW Puck:

~2 522 ton/rok

emisja tlenku węgla

~5 375 ton/rok

emisja SO2

~5 375 ton/rok

emisja tlenków azotu

Search results