ESG Service

Korzyści z projektu

Contrast
Font size - A +

Korzyścią środowiskową inwestycji jest zmniejszenie rocznej emisji gazów cieplarnianych w ilości do ok. 22 229 ton CO2  (Wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej za rok 2021 opublikowane w grudniu 2022 r. przez KOBIZE).

Oprócz redukcji emisji gazów cieplarnianych produkcja energii przez farmę fotowoltaiczne skutkuje również znacznym „uniknięciem” emisji powstających po spalaniu

~744

ton/rok
emisja tlenków azotu

~1585

ton/rok
emisja SO2

~1585

ton/rok
emisja tlenków azotu

Search results