ESG Service

Korzyści z projektu

Contrast
Font size - A +

Na podstawie wskaźników emisji opublikowanych przez Krajowe Centrum Zarządzania Emisjami za rok 2017 można się spodziewać następujących rocznych emisji unikniętych w przypadku realizacji Projektu: do 67 ton SO2, do 61 ton NOx, do 25 ton CO i do 4 ton cząstek stałych.

Na podstawie wskaźników emisji opublikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami  za rok 2017, można oczekiwać, że wdrożenie projektu przyniesie następujące roczne oszczędności emisji:

65 033-72 080

ton/rok

61- 67

ton/rok

62-69

ton/rok

22-25

ton/rok

4

ton/rok
cząstek stałych (PM).

Search results