ESG Service

Graj z nami w zielone!® – nowy projekt edukacyjny Polenergii

Contrast
Font size - A +

Graj z nami w zielone!® – nowy projekt edukacyjny Polenergii

Polenergia rozpoczęła projekt edukacyjny Graj z nami w zielone!®, który pokaże nauczycielom, edukatorom, ale także rodzicom i opiekunom jak w przystępny i przyjazny sposób przybliżyć młodym ludziom zagadnienia związane z szeroko rozumianym zrównoważonym rozwojem. Pomóc w tym mają specjalnie przygotowane scenariusze lekcyjne oraz wyjątkowe ekozeszyty, które motywują, dają siłę i uwrażliwiają dzieci na fakt, że wszyscy mamy wpływ na to, co się dzieje wokół nas, bo to od nas w dużej mierze zależy jak będzie wyglądało nasze jutro. Partnerami projektu są Kulczyk Foundation oraz UNEP/GRID-Warszawa.

Zmiany klimatu obserwujemy na całym świecie. Nasilające się zaburzenia w cyklach pogodowych i gwałtowne zjawiska atmosferyczne stają się codziennością. Aby im przeciwdziałać naukowcy jednoczą siły, wskazując przy tym, że jednym z kluczowych zadań jest wzrost edukacji społeczeństw na temat kryzysu klimatycznego. Świadome społeczeństwo przychylne zrównoważonemu rozwojowi, sprzyja także modelom zrównoważonej konsumpcji i gospodarki w obiegu zamkniętym. Ponieważ każdy może przyczynić się do ograniczenia wpływu na klimat, konieczne jest edukowanie dzieci na temat kryzysu klimatycznego, a także zachęcanie i wspieranie do podejmowania inicjatyw ograniczających negatywny wpływ ludzi na środowisko.

W tych działaniach ważną rolę odgrywają nie tylko instytucje publiczne, ale także kapitał prywatny. Dlatego Polenergia wspólnie z Kulczyk Foundation oraz partnerem merytorycznym UNEP/GRID-Warszawa rozpoczęła projekt Graj z nami w zielone!® skierowany do nauczycieli, edukatorów zajmujących się prowadzeniem zajęć dla dzieci w szkołach podstawowych, ale i również do rodziców i opiekunów. Jego celem jest podniesienie wiedzy dzieci w zakresie transformacji energetycznej, konieczności ochrony powierzchni ziemi i wód oraz zasad gospodarki w obiegu zamkniętym.

 

Zmiana sposobu naszego życia dziś, to wyścig o lepsze jutro kolejnych pokoleń ludzkości. Koniecznością staje się ograniczanie wykorzystywania paliw kopalnych do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Naszą przyszłością są Odnawialne Źródła Energii takie jak lądowe i morskie farmy wiatrowe, wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne a także te przydomowe panele słoneczne i pompy ciepła. Z odnawialnej energii wyprodukujemy zielony wodór, który zdekarbonizuje przemysł, transport i energetykę. Kluczowym elementem do uzyskania tej przemiany jest edukacja ekologiczna i reorientacja sposobu myślenia o ochronie środowiska 2 oraz o ochronie klimatu.

Iwona Sierżęga

członkini Zarządu Polenergii nadzorująca w Grupie Pion Czystych Paliw i Ochrony Środowiska

Przygotowane w ramach projektu Graj z nami w zielone!® materiały zawierają dokładnie opracowane scenariusze zajęć, karty pracy oraz przykładowe zadania do wykonania przez uczniów w szkole, jak i samodzielnie w domu. W tę ciekawą ekologiczną podróż zabiorą zainteresowanych Zosia i jej mama Wanda – bohaterki ekozeszytów. Razem z nimi uczniowie będą mieli okazję zrozumieć, dlaczego w ogóle nie powinniśmy wytwarzać odpadów, poznać przyczyny i skutki zmian klimatu, dowiedzieć się jak działają farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, a także czym jest zielony wodór i dlaczego jest on tak ważny w perspektywie najbliższych lat i w budowie bezemisyjnego przemysłu i transportu.

Ekozeszyty stanowią kompleksowy program edukacji proekologicznej podzielonej na trzy
tematy:

  • Działamy z energią” – podejmuje kwestie związane z przyczynami zmian klimatu oraz skupia się na Odnawialnych Źródłach Energii i ich istotnym znaczeniu dla naszego środowiska,
  • „Sprytne rady na odpady” – porusza zagadnienie dotyczące segregacji odpadów,
  • „Woda zdrowia doda! Klimatyczne wyzwania” – przedstawia temat zmian klimatycznych i gospodarowania wodą.

Ekozeszyty Graj z nami w zielone!® zawierają profesjonalnie opracowane scenariusze zajęć w trzech kategoriach wiekowych dla klas 1-3, 4-6 oraz 7-8. Wydrukowane zostały na papierze w 100 proc. z recyklingu, do którego produkcji nie używa się szkodliwej dla środowiska chemii. Papier Munken Lynx ma certyfikaty Eco Label, FSC i certyfikat „Cradle to cradle” stosowany do produktów wytwarzanych zgodnie z polityką Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Ekozeszyty są również do pobrania bezpłatnie w formie elektronicznej ze stronie projektu Graj z nami w zielone!®. Na stronie istnieje również możliwość zapisania się na webinaria, które pokażą jak na bazie przygotowanych materiałów znajdujących się w scenariuszach Graj z nami w zielone!® przeprowadzić lekcje dla dzieci. Webinaria prowadzone będą przez metodyków i edukatorów partnera merytorycznego projektu UNEP/GRID-Warszawa.

Zachęcamy do udziału w programie Graj z nami w zielone!® mając nadzieję, że wspólnie zmienimy nasz świat na lepsze. Działajmy razem #DlaKlimatu.

Search results