Serwis ESG

Dobre praktyki

Kontrast
Wielkość liter - A +

Dobre praktyki

Działania lokalne Elektrociepłowni Nowa Sarzyna

30 marca 2021

Wsparcie lokalnych dostawców

Realizując projekty dbamy o wsparcie lokalnego rynku wytwórców. Budujemy łańcuchy dostaw komponentów i usług w taki sposób, aby nasz rozwój…

30 marca 2021

Nadzór przyrodniczy na budowach

Polenergia jest firmą odpowiedzialną za lokalne społeczności i środowisko, dlatego zarówno w czasie budowy, jak i eksploatacji obiektów, odpowiada za…

22 marca 2021

Pasieki i łąki na terenie FF Sulechów

Przykładem działań wzmacniających bioróżnorodność na terenie obiektów należących do Polenergii jest zasianie miododajnych łąk kwietnych i założenie pasieczyska na terenie…

22 marca 2021

Bezpieczeństwo w Polenergii w 2020 r.

Polenergia wierzy, że dzięki ciągłemu rozwojowi wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wśród pracowników, jego poziom będzie znacznie się podnosił.

22 marca 2021

Budowa etycznego łańcucha dostaw projektów morskich farm wiatrowych

Polenergia, realizując projekty w polskiej strefie Morza Bałtyckiego, na każdym etapie prac dba o budowę krajowych zasobów. Zatrudniała polskich wykonawców…

22 marca 2021

Kampania dialogu z interesariuszami

W latach 2014-2016 Grupa Polenergia zrealizowała pierwszą w Polsce, kompleksową kampanię dialogu z interesariuszami związaną z rozwojem projektów morskich farm…

22 marca 2021

Konsultacje społeczne w dobie pandemii COVID-19

W związku z trwającą pandemią COVID-19 wykorzystano nowoczesne, wirtualne narzędzia do komunikacji z interesariuszami, umożliwiając im podzielenie się swoimi opiniami…

22 marca 2021

Budki dla sów na terenie FW Dębsk

W czasie nadzoru przyrodniczego, prowadzonego na terenie budowy Farmy Wiatrowej Dębsk, przyrodnicy stwierdzili obecność pójdźki zwyczajnej, ptaka z rodziny puszczykowatych.

22 marca 2021

Program ochrony błotniaka łąkowego

W 2014 roku ornitolodzy obserwujący ptaki w ramach monitoringu powykonawczego na terenie FW Łukaszów i FW Modlikowice znaleźli gniazda błotniaka…

22 marca 2021

1 2 3 4 7

Search results