Serwis ESG

Dobre praktyki

Kontrast
Wielkość liter - A +

Dobre praktyki

Szkolenia dla Liderów dobroczynności

W ślad za planem rozwoju działalności dobroczynnej z roku 2020, aby ułatwić pracę Kierowników Obiektów, jak również Kierowników Projektów w…

7 kwietnia 2022

Nasadzenia zieleni

Zwiększanie ilości drzew to istotny element polityki Zielonego Ładu, ogłoszonej w maju 2020 r. unijnej "Strategii na rzecz bioróżnorodności 2030"…

6 kwietnia 2022

Budowa Farmy Wiatrowej Dębsk – działania zwiększające bioróżnorodność

Oprócz długofalowego programu nasadzeń zieleni, który został wdrożony na terenie wszystkich budowanych projektów farm wiatrowych, wykonano szereg innych działań na…

6 kwietnia 2022

Zaangażowanie Polenergii w budowę lokalnych Łańcuchów dostaw dla…

6 kwietnia 2022

Bezpieczeństwo w Polenergii w 2021

W 2021 r. przeprowadzono następujące szkolenia: Cykl szkoleń „Farma Zdrowej Energii", pracownicy Farm Wiatrowych oraz Farm Fotowoltaicznych wzięli udział w…

6 kwietnia 2022

Analiza przyrodnicza miododajnych łąk kwietnych

Odtwarzania ekosystemów są dla Grupy Polenergia ważnym działaniem, który wdrażamy podczas rozwoju naszych projektów.

28 lipca 2021

Siedliska zastępcze dla brzegówki zwyczajnej

Realizacja polityki „Zielonego Ładu” przez Grupę to nie tylko inwestycje OZE, ale również działania prowadzone na rzecz bioróżnorodności oraz działania…

27 lipca 2021

Nasze zaangażowanie lokalne FW Szymankowo

W ramach współpracy ze społecznościami lokalnymi zrealizowaliśmy szereg działań na terenie gminy Miłoradz, gdzie budujemy naszą farmę FW Szymankowo.

23 lipca 2021

Wiosenne nasadzenia zieleni

Realizując nasze projekty zawsze dbamy o minimalizowanie oddziaływań na środowisko i wsparcie mieszkańców. Wspólnie z gminami i naszymi partnerami biznesowymi…

2 czerwca 2021

Działania lokalne Elektrociepłowni Nowa Sarzyna

30 marca 2021

1 2 3 6

Search results