Serwis ESG

List Prezesa

Kontrast
Wielkość liter - A +

List Prezesa

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odwiedzenia naszego serwisu ESG, gdzie opisujemy nasze działania i inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem Grupy Polenergia m.in. te dotyczące lokalnych społeczności, bioróżnorodności, edukacji klimatycznej czy rozwoju i wspierania pracowników.

  • 102-14

Dla Grupy Polenergia rok 2022 był czasem dynamicznych zmian w zakresie rozwoju nowych projektów i nowych linii biznesowych. Odnotowaliśmy znaczący wzrost mocy zainstalowanych w lądowych farmach wiatrowych i fotowoltaicznych oddanych do eksploatacji. Intensywnie pracowaliśmy nad dalszym rozwojem morskich farm wiatrowych, a także infrastruktury energetycznej i energetyki prosumenckiej. Rok 2022 to dalsze prace nad przygotowaniem projektów wodorowych, których rozwój będzie miał ogromne znaczenie dla “zazielenienia” emisyjnych gałęzi przemysłu, transportu oraz energetyki. To wszystko stanowi wkład naszej Grupy w proces transformacji energetycznej Polski i Unii Europejskiej.

Niestety, rok 2022 to również czas, w którym byliśmy świadkami drastycznych wydarzeń związanych z wojną w Ukrainie. Kierując się odruchem serca wobec tragedii milionów ludzi, zareagowaliśmy tworząc i współtworząc wiele inicjatyw pomocowych, z których część kontynuujemy do dziś. Agresja Rosji na Ukrainę to także szereg zmian, które wpłynęły na system energetyczny Europy i przyspieszyły potrzebę transformacji tego kluczowego dla biznesu i społeczeństwa segmentu gospodarki.

Z nadzieją patrzymy na działania legislacyjne na poziomie całej Wspólnoty Europejskiej, które niosą szansę na zatrzymanie negatywnych skutków globalnego ocieplenia i niekorzystnych zmian klimatu. Równocześnie rosną wymogi dla biznesu, który dysponując ogromnym potencjałem, powinien aktywnie włączyć się w zmiany, które przysłużą się przyszłym pokoleniom. Wyzwania te, ujęte w obszarach ESG, to szansa na realne działania. Dlatego wymogów związanych z raportowaniem niefinansowym nie traktujemy jako dodatkowych obciążeń, ale właśnie jako elementu wspólnych działań na rzecz klimatu.

Przyjmując za kluczową wartość działanie z należytą starannością w zakresie zrównoważonego rozwoju, Grupa Polenergia wdrożyła szereg zmian związanych z wewnętrznymi politykami i nową Strategią Zrównoważonego Rozwoju (Strategia ESG). W Strategii ESG postawiliśmy sobie ambitne cele w horyzoncie sięgającym 2030 roku, a tym samym w horyzoncie zbieżnym z realizacją agendy Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030. Agenda ta stanowi dla nas kluczowy drogowskaz w wyznaczaniu celów i działań związanych z odpowiedzialnym zrównoważonym rozwojem.

Na przestrzeni 2022 roku wykonana została wielowymiarowa praca nad dostosowaniem wewnętrznego podejścia Grupy do najnowszych regulacji i dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju. Osią działań w tym zakresie było, między innymi, przeprowadzenie badania istotności. W badaniu udział wzięli nasi istotni interesariusze, a ich opinie stanowiły jeden z głównych czynników formujących wnioski do dalszego zarządzania zrównoważonym rozwojem.

Na przestrzeni minionego roku zweryfikowaliśmy nasze podejście w zakresie polityk dotyczących etyki i należytej staranności. Wynikiem tych prac jest nowy Kodeks Etyki, który stanowi nadrzędny wzorzec postępowania Grupy Polenergia, a którym dzielimy się z Państwem w naszym serwisie korporacyjnym, a także w naszym serwisie ESG.

Grupa Polenergia z roku na rok dąży do doskonalenia procesu prowadzenia biznesu zrównoważonego. Odpowiadając na oczekiwania interesariuszy w tym roku opublikowaliśmy pierwsze zestawienie niefinansowe zgodności działalności Grupy z wymogami Taksonomii UE z uwzględnieniem standardów GRI. Skonsolidowane Sprawozdanie Niefinansowe Grupy Kapitałowej Polenergia za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku („Skonsolidowane Sprawozdanie Niefinansowe”), które stanowi wyodrębnioną część Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Polenergia za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku znajdą Państwo pod TYM adresem.

Wspomniane sprawozdanie niefinansowe jest pierwszym tego typu raportem Grupy Polenergia dążącym do uzyskania maksymalnej zgodności z wymaganiami istotnych wskaźników Standardu GRI. Chciałbym podkreślić, że choć Grupa Polenergia nie jest jeszcze objęta obowiązkiem raportowania niefinansowego za 2022 rok, już dziś zapewniamy przejrzystość naszych działań pozafinansowych zgodnie z najlepszymi standardami.

Promujemy podejście, w którym zrównoważony rozwój i transparentne komunikowanie na stałe goszczą w katalogu nie tyle dobrych praktyk, co obowiązków odpowiedzialnego biznesu.

Serdecznie zapraszam Państwa do lektury naszego raportu, jak również do odwiedzenia naszego serwisu ESG.

dr Michał Michalski
Prezes Zarządu Polenergia S.A

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close