Serwis ESG

FW Rajgród

Kontrast
Wielkość liter - A +

FW Rajgród

Farma Wiatrowa Rajgród (Polenergia Farma Wiatrowa 6 Sp. z o.o.) jest zlokalizowana w gminie Rajgród w powiecie grajewskim, w województwie podlaskim. FW Rajgród została oddana do użytkowania w 2014 roku.

25,3 MW

moc farmy wiatrowej

11

turbin

Konfiguracja FW Rajgród obejmuje jedenaście turbin wiatrowych typu Siemens SWT-2.3-108 o wysokości wieży 115 m i średnicy wirnika 108 m, stację GPZ, podziemną infrastrukturę linii przesyłowych, jak również drogi dojazdowe do każdej turbiny. Całkowita moc FW Rajgród to 25,3 MW.

Właścicielem FW Rajgród jest Spółka Polenergia Farma Wiatrowa 6 Sp. z o.o., spółka celowa należąca w 100% do Polenergii S.A.

Na wszystkich farmach wiatrowych po oddaniu do eksploatacji prowadzony jest monitoring powykonawczy wpływu pracujących turbin na ptaki i nietoperze. Wyniki trzyletniego programu badawczego, zgodnego z praktykami branżowymi i decyzjami środowiskowymi są przesyłane do właściwych organów, a także do gmin gdzie projekty są zlokalizowane. W przypadku FW Rajgród nie stwierdzono negatywnego wpływu na badanie gatunki zwierząt.

Wszystkie emisje podlegają nadzorowi środowiskowymi oraz objęte są stosownymi pozwoleniami sektorowymi i umowami. Dotyczy to tak emisji akustycznej, pól elektromagnetycznych jak i zarządzania odpadami przez serwis własny i serwisy zewnętrzne oraz gospodarki wodno-ściekowej.

W 2020 roku na spółkę nie nałożono żadnych kar, a na terenie jej obiektu nie odbyła się żadna kontrola.

W styczniu 2015 roku rozpoczęły się powykonawcze badania ornitologiczne i chiropterologiczne terenu farmy, które były kontynuowane w 2016 roku. Obserwacje nie wykazały negatywnego oddziaływania instalacji na ptaki szponiaste oraz młode bociany białe wylatujące z gniazd. Nie stwierdzono wysokiej śmiertelności wśród ptaków ani wśród nietoperzy. W roku 2017 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku (Wydział Spraw Terenowych w Łomży), po zapoznaniu się z raportem za 2016 rok, nie wniosła uwag do proponowanych rozwiązań w zakresie prowadzenia monitoringu w kolejnych latach. W 2018 roku przeprowadzono ostatni cykl badań wpływu farmy na nietoperze i ptaki. Nie wykazały one zwiększonej śmiertelności w tych grupach zwierząt. Raport końcowy, podsumowujący trzyletni monitoring, został przestawiony organom ochrony środowiska w 2019 roku. W czerwcu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku zaakceptowała analizę powykonawczą.

FW Rajgród została oddana do użytku w czwartym kwartale 2014 roku. Zgodnie z decyzją środowiskową powykonawcze pomiary hałasu przeprowadzono w grudniu 2014 roku. Pomiary wykonał certyfikowany podwykonawca EKO-POMIAR. Na podstawie wyników nie odnotowano przekroczeń ani w porze dziennej, ani w nocnej. Wyniki wyżej wymienionej analizy akustycznej zostały przekazane odpowiednim władzom, które nie wniosły uwag.

Pliki do pobrania:

Formularz kontaktowy

Search results