Serwis ESG

Porozumienie Sektorowe na rzecz rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej

Kontrast
Wielkość liter - A +

Porozumienie Sektorowe na rzecz rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej

W 2021 roku Polenergia brała aktywny udział w pracach nad drugim na świecie Porozumieniem Sektorowym zawartym pomiędzy przedstawicielami administracji rządowej, inwestorów, przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lokalnego łańcucha dostaw, jednostek naukowych i badawczych oraz innych podmiotów z branży. Gospodarzem uroczystego podpisania umowy było Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Podpisanie Porozumienia poprzedzała ponad roczna współpraca podmiotów z branży, które w sześciu obszarach kompetencyjnych wypracowywały założenia dla dalszego rozwoju MEW w Polsce. Obszary te znajdują odzwierciedlenie w przyjętych celach strategicznych i obejmują założenia dla rozwoju kadr i systemu kształcenia, B+R, rozwoju polskiego przemysłu i udziału polskich przedsiębiorstw, logistyki zaplecza portowego i wpływu na regiony nadmorskie, edukacji społecznej oraz współpracy interesariuszy. Grupa 6 dotyczące współpracy z interesariuszy była prowadzona i zarządzana przez reprezentantkę Polenergii.

Ponadto, w roku 2021 rozpoczęliśmy szerszą zaplanowaną kampanię organizacyjną, otwartą prezentacją założeń  projektów zaprezentowanych na spotkaniu informacyjnym dla administracji.

W ramach rozpoczęcia drugiej fazy rozwoju projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, 27 października w Gdańsku odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli organów administracji publicznej, które będą zaangażowane w szeroki proces wydawania decyzji i pozwoleń związanych z rozwojem sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Zorganizowane spotkanie zgromadziło ponad 60 uczestników z 26 instytucji, było okazją do zaprezentowania szczegółów dotyczących obecnej fazy rozwoju projektów, planowanego harmonogramu inwestycyjnego oraz przybliżenia kluczowych elementów technologicznych, które znajdą zastosowanie w poszczególnych elementach projektów. Transparentne przekazywanie informacji i tworzenie możliwości do zdobycia jak najszerszej wiedzy dotyczącej innowacyjnych projektów w ramach nowopowstającego sektora morskiej energetyki wiatrowej oraz otwarty dialog z interesariuszami to kluczowe aspekty procesu inwestycyjnego. Rozpoczęty dialog będzie kontynuowany w ramach szerokiej polityki informacyjnej projektów oraz spółek. W roku 2022 planujemy kontynuację dialogu adresowaną do pozostałych grup interesu.

Search results