Serwis ESG

Wpływ na środowisko

Kontrast
Wielkość liter - A +

Wpływ na środowisko

Polenergia jest odpowiedzialna za ochronę środowiska i rozwój zrównoważonego społeczeństwa, który zapewnia dobrobyt obecnym i przyszłym pokoleniom. Grupa zawsze realizuje swoje projekty zgodnie z najwyższymi standardami społecznymi, środowiskowymi i etycznymi.

  • 102-11
  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3
  • 301-1
  • 302-1
  • 303-3
  • 306-3
  • 307-1

Polenergia spełnia wymagania interesariuszy zarówno w zakresie środowiska, jak i zdrowia i bezpieczeństwa, w tym wymogi instytucji finansowych (Equator Principles, standardy IFC). Poprzez świadomy wybór projektów przyjaznych środowisku buduje zaufanie banków i instytucji finansowych. Przestrzega lokalnego i unijnego prawa ochrony środowiska, analizuje wpływ działalności deweloperskiej, budowlanej i operacyjnej na środowisko, utrzymuje limity emisji i rzetelnie prowadzi raportowanie. Działa na rzecz nowego modelu zużycia energii opartego o prosumentów, elektromobilność oraz magazynowanie energii. 

W 2020 roku w Elektrociepłowni Nowa Sarzyna zanotowano jedną kontrolę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dotyczyła ona przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska oraz przeciwdziałania poważnym awariom.

Podstawowe surowce, materiały i paliwa wykorzystane w 2020 roku:

Wytworzona i sprzedana energia elektryczna i cieplna w 2020 roku:

EC Nowa Sarzyna EL Mercury
Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej [MWh] 850 597,01 35 825,61
Ilość wyprodukowanego ciepła [GJ] 439 495,039 0
Ilość sprzedanej energii elektrycznej [MWh] 833 253,208 31 273,783
Ilość sprzedanego ciepła [GJ] 430 437,357 0

Woda przetwarzana i ponownie wykorzystywana w 2020 roku:

EC Nowa Sarzyna
Objętość [m3] 14 548

Odpady w 2020 roku:

EC Nowa Sarzyna EL Mercury
Odpady niebezpieczne [Mg] 0,748 0
Odpady inne niż niebezpieczne [Mg] 406,765 1,6
Odpady ogółem [Mg] 407,513 1,6

Wyniki wyszukiwania