Serwis ESG

Wolontariat pracowniczy i działania dobroczynne

Kontrast
Wielkość liter - A +

Wolontariat pracowniczy i działania dobroczynne

Grupa Polenergia pragnie, aby pracownicy włączali się w jej działania dobroczynne, sami nieśli pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna, a także angażowali w nią swoich znajomych oraz firmę.

Dzięki wolontariatowi pracowniczemu Polenergia staje się miejscem, które pracownicy chcą współtworzyć i rozwijać. Wolontariusze świadczący pracę na rzecz potrzebujących mogą wykorzystywać w niej umiejętności i wiedzę, a jednocześnie rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Grupa ma nadzieję, że dzięki wolontariatowi kadra zaangażuje się w kwestie społeczne i środowiskowe, co zaowocuje poczuciem satysfakcji oraz zwiększy jej kompetencje zawodowe.

CukierAsy - Czerwona Kartka dla cukrzycy

Polenergia od kilku lat wspiera działania CukierAsów – stowarzyszenia, które integruje dzieci z cukrzycą typu 1, ich rodziców i opiekunów. Statutowym działaniem stowarzyszenie jest również poszerzanie wiedzy o cukrzycy w całym społeczeństwie.

Więcej

FW Szymankowo jako dobry sąsiad

FW Szymankowo reaguje na potrzeby lokalnej społeczności, angażując się w lokalne działania.

Więcej

Polenergia gra dla WOŚP

Polenergia już od trzech lat angażuje się we wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Więcej

Szlachetna Paczka - pomoc na Święta

W 2020 roku wolontariusze Szlachetnej Paczki z Grupy Polenergia włączyli się w przygotowania prezentów dla najuboższych i najbardziej potrzebujących, których ten rok i pandemia dotknęły najmocniej.

Więcej

Wsparcie służb ratunkowych

Wszystkie obiekty Polenergii wspierają lokalne jednostki straży pożarnej – od nich zależy bezpieczeństwo pracowników. Również Farma Wiatrowa Puck angażuje się we wsparcie okolicznych służb ratunkowych.

Więcej

Współpraca z Fundacją Mały Słoń

W 2019 r. Polenergia podpisała umowę o wieloletniej współpracy z Fundacją Mały Słoń, w której warszawskim oddziale od jego powstania działają pracownicy firmy.

Więcej

Wyniki wyszukiwania