Serwis ESG

FW Puck

Kontrast
Wielkość liter - A +

FW Puck

Farma Wiatrowa Puck (Dipol Sp. z o.o.) jest zlokalizowana w gminie Gnieżdżewo w powiecie puckim, w województwie pomorskim. FW Puck została oddana do eksploatacji w 2007 roku.

22 MW

Moc farmy wiatrowej

2 MW

Moc pojedynczej turbiny

Konfiguracja FW Puck obejmuje jedenaście turbin wiatrowych typu Gamesa G87 2 MW o wysokości wieży 78 m i średnicy wirnika 87 m, stację GPZ, podziemną infrastrukturę linii przesyłowych, jak również drogi dojazdowe do każdej turbiny. Całkowita moc FW Puck to 22 MW. Właścicielem FW Puck jest Spółka Dipol Sp. z o.o., spółka celowa należąca w 100% do Polenergii S.A.

Na wszystkich farmach wiatrowych po oddaniu do eksploatacji prowadzony jest monitoring powykonawczy wpływu pracujących turbin na ptaki i nietoperze. Wyniki trzyletniego programu badawczego, zgodnego z praktykami branżowymi i decyzjami środowiskowymi są przesyłane do właściwych organów, a także do gmin gdzie projekty są zlokalizowane. W przypadku FW Puck nie stwierdzono negatywnego wpływu na badanie gatunki zwierząt.

Wszystkie emisje podlegają nadzorowi środowiskowymi oraz objęte są stosownymi pozwoleniami sektorowymi i umowami. Dotyczy to tak emisji akustycznej, pól elektromagnetycznych jak i zarządzania odpadami przez serwis własny i serwisy zewnętrzne oraz gospodarki wodno-ściekowej.

W 2020 roku na spółkę nie nałożono żadnych kar, a na terenie jej obiektu nie odbyła się żadna kontrola.

Od rozpoczęcia eksploatacji, tj. od 2007 roku do 2012 roku, prowadzone były obserwacje ornitologiczne i chiropterologiczne oraz wykonano pomiar akustyczny.

Pliki do pobrania:

Formularz kontaktowy

Wsparcie służb ratunkowych

Wszystkie obiekty Polenergii wspierają lokalne jednostki straży pożarnej – od nich zależy bezpieczeństwo pracowników. Również Farma Wiatrowa Puck angażuje się we wsparcie okolicznych służb ratunkowych.

Więcej

Wyniki wyszukiwania