Serwis ESG

EL Mercury

Kontrast
Wielkość liter - A +

EL Mercury

Elektrownia Mercury (EL Mercury) znajduje się w Wałbrzychu w województwie dolnośląskim i jest własnością przez spółki Mercury Energia Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. Projekt ten jest realizowany w oparciu o umowę z Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczymi Victoria S.A. Elektrownia Mercury rozpoczęła produkcję energii na początku lipca 2006 roku.

ok. 8 MWe

moc zespołu energetycznego

Zespół energetyczny składa się z kotła gazowego i turbiny parowej o mocy około 8 MWe. Energia elektryczna wytwarzana jest z gazu koksowniczego, powstającego jako produkt uboczny podczas produkcji koksu w zakładach koksowniczych WZK Victoria S.A. Elektrownia Mercury odbiera gaz i dostarcza energię elektryczną na podstawie kontraktu z WZK Victoria S.A., obowiązującego do grudnia 2023 roku. Nadwyżka energii sprzedawana jest do sieci Polenergii Obrót S.A. – hurtowego odbiorcy energii.

EL Mercury posiada wszelkie pozwolenia niezbędne do działania w zgodzie z przepisami ochrony środowiska.

W 2020 roku na spółkę nie nałożono żadnych kar, a na terenie jej obiektu nie odbyła się żadna kontrola.

EL Mercury znajduje się na teren byłej elektrowni z początku XX wieku. Obiekt pochodzi z lat czterdziestych, po wojnie była to największa elektrownia w Polsce (dopóki nie wybudowano Turowa). EL Mercury została zlokalizowana na terenie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych. W roku 2004 pojawił się pomysł zagospodarowania gazu koksowniczego odpadowego, który przestał być odbierany przez miasto Wałbrzych. Po wybudowaniu instalacji energetycznej w roku 2006 EL Mercury rozpoczęła swoją działalność.

Wyniki wyszukiwania