Serwis ESG

Ocena roczna w Grupie Polenergia

Kontrast
Wielkość liter - A +

Ocena roczna w Grupie Polenergia

Ocena roczna w Grupie Polenergia to dialog, wyznaczanie celów i rozwój pracowników i pracowniczek.

We współpracy z kadrą zarządzającą i pracownikami został opracowany nowy model oceny rocznej. Aby skuteczniej zarządzać zespołem i opracowywać plany doskonalenia pracowników, ocena odbywać się będzie co najmniej dwa razy w roku (dotychczas ocena miała miejsce raz w roku). Składać się ona będzie nie tylko z modułu oceny założonych celów biznesowych. Została rozszerzona o tzw. cele behawioralne. Ma skupiać się na tym w jaki sposób pracownicy wykonują swoje obowiązki. Nacisk kładziony jest w szczególności na ocenę pod kątem spełnienia najwyższych wymogów standardów etycznych. Ocena zawiera również poszerzony moduł planowania kariery pracowników, wsparcia udzielanego przez przełożonego i dostosowania ścieżki do potrzeb pracowników.

Wyniki wyszukiwania