Serwis ESG

Nasze zaangażowanie lokalne FW Szymankowo

Kontrast
Wielkość liter - A +

Nasze zaangażowanie lokalne FW Szymankowo

W ramach współpracy ze społecznościami lokalnymi zrealizowaliśmy szereg działań na terenie gminy Miłoradz, gdzie budujemy naszą farmę FW Szymankowo

W czasie trwania budowy, która rozpoczęła się w 2020 roku staraliśmy się wspierać lokalne inicjatywy i pomagać społeczności gminy Miłoradz, gdzie zlokalizowana jest Farma Wiatrowa Szymankowo. Działalność na rzecz społeczności lokalnych oraz ich rozwoju jest dla nas niezwykle istotna i opiera się na nieustannym dialogu i obustronnym zaangażowaniu.

W gminie Miłoradz wsparliśmy  finansowo wiele ważnych wydarzeń zorganizowanych przez Gminny Ośrodek dla mieszkańców. Inicjatywy włączające i integrujące lokalne społeczności są niezwykle cenne.

Była to m.in. Gala Rozdania Nagród Społecznych, w której wzięło udział prawie 140 osób oraz Pikników Rodzinnych. Te ostatnie cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców gminy, budując dobre relacje pomiędzy nimi. W dwóch edycjach pikników wzięło udział łącznie około 700 osób.

Zgodnie z naszą strategią zaangażowania lokalnego wspieramy również inicjatywy promujące ruch i aktywność fizyczną. Dlatego chętnie udzieliliśmy pomocy finansowej organizatorom II Żuławskiego Biegu i Marszu Nordic Walking, w których wzięło udział ponad 150 biegaczy, a łącznie z kibicami w całym w wydarzeniu ponad 800 osób.

Zaangażowaliśmy się również w działania na rzecz edukacji dla najmłodszych. W roku szkolnym 2020/2021 pomogliśmy zorganizować dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kończewicach i w zespole Szkół i Przedszkolu w Miłoradzu dodatkowe zajęcia m.in. z angielskiego, nowoczesnych technologii informacyjno-edukacyjnych, czy zajęć muzyczno-plastyczno tanecznych.

Dbając o ochronę kultury i zachowanie dziedzictwa lokalnego pomogliśmy Stowarzyszeniu „Kreatywne Kończewice” wydać książkę „To My Kończewice”. To publikacja przedstawiająca historię miejscowości i rodzin pochodzących z terenu Kończewic. Książka powstała z inicjatywy Sławomira Zirry, mieszkańca Kończewic i dyrektora miejscowej Szkoły Podstawowej.  Dzięki naszemu wsparciu książki trafią bezpłatnie do bibliotek i każdej rodziny w Kończewicach, która na stałe zamieszkuje.

Wyremontowaliśmy również lokalny Skwer Pamięci w Gnojewie oraz wykonaliśmy nasadzenia zieleni. Podobne nasadzenia wykonaliśmy w miejscowości Kończewice. Dzięki takim działaniom dbamy o lokalne ekosystemy i podnosimy jakość życia mieszkańców. Miejsca zieleni: skwery czy parki kieszonkowe służą odpoczynkowi i wzmacniają integrację mieszkańców.

Nie zapomnieliśmy również o najbardziej potrzebujących w okresie przedświątecznym. W Święta Bożego Narodzenia w 2020 roku we współpracy z Urzędem Gminy Miłoradz pomogliśmy najbardziej potrzebującym rodzinom w ramach akcji Szlachetna Paczka. Przygotowaliśmy dla nich prezenty świąteczne razem z naszymi partnerami SGRE Bilfinger i ONDE.

Więcej o Farmie Wiatrowej Szymankowo

Wyniki wyszukiwania