Serwis ESG

Budowanie zespołu liderów przyszłości

Kontrast
Wielkość liter - A +

Budowanie zespołu liderów przyszłości

W lutym 2020 r. w Grupie Polenergia odbyły się warsztaty dla liderek i liderów z doskonalenia umiejętności zarządzania zespołami i projektami.

Ich celem było dostarczenie menedżerom i menedżerkom wiedzy, by tworzyli stabilne, doświadczone zespoły, wzmacniali silne strony każdego pracownika i pielęgnowali talenty.  W pracy zespołu ważna jest odpowiedzialność, nie tylko za rozwój projektów od strony biznesowej, ale także kierowanie się wartościami etycznymi w zachowaniu i przy podejmowaniu decyzji oraz budowanie relacji opartej na lojalności, szacunku i zaufaniu.

Cykl spotkań obejmował:

  • diagnozę i rozwój najważniejszych kompetencji liderskich – wymiana doświadczeń i dobre praktyki, rekomendacje rozwojowe;
  • wspieranie zaangażowania pracowników poprzez rozwój kompetencji motywowania, zarządzania przez cele, budowanie kultury dialogu;
  • wspieranie rozwoju pracowników poprzez szkolenie menedżerów w zakresie technik coachingowych oraz przygotowanie menedżerów do prawidłowego przeprowadzenia procesu ocen okresowych;
  • przygotowanie liderów do zarządzania różnorodnością – wsparcie rozwoju kobiet w organizacji, przeciwdziałanie i reagowanie na dyskryminację, korzystanie z różnorodnych kompetencji;
  • budowanie kultury dialogu, budowanie kultury organizacyjnej w Polenergii wspierającej realizację strategicznych celów biznesowych.

Wyniki wyszukiwania