Serwis ESG

Bioróżnorodność na obszarze FW Dębsk

Kontrast
Wielkość liter - A +

Bioróżnorodność na obszarze FW Dębsk

Dbałość o bioróżnorodność towarzyszy każdemu etapowi budowy FW Dębsk. Z pomocą przyrodnika zlokalizowaliśmy odcinki, na których kable układane są techniką bezwykopową. W ten sposób chronimy cenne biologicznie tereny podmokłe.

Analizujemy możliwość wykonania w pobliżu inwestycji biotopu w postaci ułożonych kamieni, pni i gałęzi. Naszym celem będzie tworzenie miejsc schronienia płazów i gadów oraz generowanie siedlisk lęgowych – np. dla białorzytki.

Rozwijając plan rozwieszenia budek lęgowych dla pójdźki Athene noctua (gatunek sowy występujący na obszarze powiatu żuromińskiego), przeprowadziliśmy wywiad środowiskowy z mieszkańcami okolicznych miejscowości. Z informacji uzyskanych od mieszkańców wsi Chamsk wynika, że w pobliżu mogą być zlokalizowane 1-2 terytoria tego gatunku.

Postanowiliśmy pójść o krok dalej i powiesić budki lęgowe dla innych gatunków ptaków. Dokładne miejsca do powieszenia budek zostały wytypowane przez przyrodników prowadzących nadzór na budową FW Dębsk i uzgodnione z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy Żuromin. Łącznie zamontowaliśmy 13 budek lęgowych dla ptaków (8 budek typu A oraz 5 budek typu półotwartego).

Mieszkańcami takich budek mogą być

Podczas kolejnych działań prowadzonych pod koniec kwietnia na terenie parku przy ul. Lidzbarskiej w Żurominie, zaobserwowano, że niektóre budki mają już lokatorów. Lokalizacja spodobała się mazurkom – wróbel mazurek, wróbel polny (Passer montanus) – gatunek małego ptaka z rodziny wróbli (Passeridae), osiadły (tylko nielicznie koczujący lub przelotny), zamieszkujący Europę i Azję. W Polsce liczny ptak lęgowy.

Powyższe projekty będą podlegały dalszemu monitoringowi i ocenie wpływu na wzrost lokalnej bioróżnorodności.

Wyniki wyszukiwania